Tarieven

De individuele reflecties zijn telefonisch en duren 40 tot 50 minuten. De eerste sessie is gratis, vervolgens zijn de kosten 40 euro. Het aantal sessies is per persoon verschillend. 

Op elke sessie zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Vergoeding

Via je zorgverzekering

Persoonlijke ontwikkeling valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor vaak niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Via de werkgever

Veel werkgevers reserveren een opleidingsbudget voor iedere medewerker. In het kader van persoonlijke ontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld burn-out preventie, zou je je werkgever kunnen vragen of hij/zij de kosten wil vergoeden.

Via de Arbo-dienst van het bedrijf

Loop je (bijna) tegen een burn-out aan of iets hieraan gerelateerd? Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten te vergoeden. Dit gebeurt in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Neem contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst voor de mogelijkheden.

Via PGB

Mensen met een Persoons Gebonden Budget kunnen in een aantal gevallen de kosten via het PGB vergoed krijgen. Meer weten? Vraag er naar bij de Sociale Vezekeringsbank.

Minima

Ik vind het belangrijk dat ook diegenen die het financieel niet zo breed hebben, hulp kunnen krijgen bij het bewustwordingsproces. In sommige gevallen werk ik dan ook met een kortingstarief. Ik denk graag met je mee. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Als reflector

help ik je om als toeschouwer naar jezelf te kijken, waardoor het makkelijker wordt om patronen te herkennen.